Smērvielas divplūsmu sadalītāji
 
Parametra nosaukums
Apzīmējums
DRH-1
 (tips1)
DRM-2
(tips 2)
DRM-3
(tips 3)
DRR-4
(tips 4)
DRM-5
(tips 5)
Nominālais spiediens, MPa
20
20
20
20
20

Smērvielas nominālais patēriņš,  l/min

0,63
0,16
0,63
0,63
0,63

Nosacīta caurplūde

Ду, mm
12
12
12
12
12
Elektromagnēta vilces spēks, N
 
70
70
 
70
Vadības tips
Hidrauliskā
El.magnēt.
El.magnēt.
Rokas
El.magnēt.
Masa, kg
5,5
5,5
5,5
2,3
12,7
 

Sadalītāji paredzēti smērvielas plūsmu sadalīšanai. Sadalītājām paredzēta elektromagnētiskā, rokas un hidrauliskā vadība.

Sadalītāji tiek paredzēti izmantošanai divplūsmu eļļošanas sistēmās, t. sk. uzstādīšanai eļļošanas stacijās J0100...J0630, plastiskas smērvielas, ar penetrācijas skaitli, ne mazāku par 280, filtrētu no daļiņām, kas lielākas par 0,25 mm, ar smērvielas temperatūru no 5 līdz 40 ºC un apkārtējas vides temperatūru no 1 līdz 40 ºC, padevei telpās, kas nesatur bīstamas putekļu, tvaiku un gāzu koncentrācijas, kā arī nesatur tvaikus un gāzes, kas sagrauj metālu, izolāciju, gumiju, ne augstāk, ka 1000 m vīrs jūras līmeņa un nominālā darba spiediena līdz 20 MPa.

Katalogs ir izstrādes stadijā